Hitta hit

Kollektivt:
Buss nr 52 – hållplats Utlandagatan.
Gå 60 meter på Utlandagatan – ta av vänster in på Gyllenkroksgatan och gå 20 meter – ta av vänster in på Kristinehöjdsgatan 17 – gå 70 meter till vårt nummer 9a.

Eget fordon:
Från Korsvägen upp på Eklandagatan 500 meter – vänster in på Utlandagatan (vid ett trafikljus och busshållplats precis innan hotel Panorama) – kör 70 meter på Utlandagatan – ta vänster in på Gyllenkroksgatan 20 meter – vänster in på Kristinehöjdsgatan 70 meter.


DinPostBox Göteborg
Kristinehöjdsgatan 9 A
412 82 Göteborg
Tel: 0700-600 125

Kommentarer inaktiverade.